Kad valstybė, jos įstaigos ir valstybės tarnautojai užtikrintų pagrindinių konstitucinių asmens laisvių apsaugą
Stebėti ir vertinti:
  • Kaip valdžios įstaigos tarnauja žmonėms
  • Kaip asmenys yra saugomi nuo neteisėtos ar neproporcingos valstybės prievartos

ŠALTINIAI

PATARĖJŲ TARYBOS NARIAI

  • Reagavimas į konstitucinių asmens teisių pažeidimus
  • Apžvalgos ir komentarai apie konstitucinius asmens teisių pažeidimus
  • Strateginis bylinėjimasis
  • Mokymai įmonėms, valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms
  • Visuomenės teisinis švietimas
  • Teisės aktų vertimų tobulinimas

 

Apie Konstitucinių asmens teisių institutą (KATI)

Nepriklausoma tyrimų grupė, suburianti skirtingų sričių ekspertus, kuriuos vienija noras ginti Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamas pagrindines asmens teises

VERTINIMAI

STEIGĖJAI